DRET CIVIL

Prestem assessorament i vetllem pels teus interessos en tota mena d’assumptes vinculats a l’àrea del dret civil.

Oferim un servei especialitzat en les següent matèries:

Responsabilitat civil

Reclamacions de quantitat

Clàusula sòl

Danys

Contractes

Propietat horitzontal

Arrendaments i desnonaments

DRET DE FAMÍLIA

Prestem assessorament i vetllem pels teus interessos en tota mena d’assumptes vinculats a l’àrea del dret de família.

Oferim un servei especialitzat en les següent matèries:

Divorcis de mutu acord i contenciosos

Separacions de mutu acord i contencioses

Modificació de mesures

Successions i herències

Reclamació de llegítima

Execucions i reclamacions d’aliments

DRET PENAL

Assessorem i donem una resposta integral en tota mena d’assumptes en la disciplina del Dret Penal. Assumim la defensa i exercim l’acusació en tot tipus de delictes.

Responsabilitat civil

Reclamacions de quantitat

Clàusula sòl

Danys

Contractes

Propietat horitzontal

Arrendaments i desnonaments

DRET LABORAL

Prestem assessorament i defensa en totes les matèries integrades en l’àrea del dret laboral i de la seguretat social.

Els nostres serveis van dirigits tant a treballadors com a empreses.

Posem el nostre coneixement en assumptes com:

Acomiadaments

EROs i ERTOs

Modificacions substancials de les condicions de treball

Reclamacions de quantitat

Indemnitzacions

Qualificacions professionals

Vacances

Impugnació d’altes mèdiques

Incapacitats

Inspecció de Treball

Nòmines

Prevenció de riscos laborals

Conciliació

Excedències

Accidents laborals

Convenis col·lectius